Zahájení školního roku v MŠ

Vážení rodiče, dovoluji si Vám připomenout, že 1. září 2015 zahajujeme školní rok 2015/2016. Přečtete si prosím několik úvodních informací k organizaci.

O vaše děti se budou starat tito pedagogové: K. Müllerová (vedoucí učitelka celé MŠ), M. Tesařová, M. Zázvorková, V. Rašková, L. Merhautová a P. Michalíček.

Provozní doba mateřské školy Dřetovice i Stehelčeves bude v tomto školním roce od 6:30 do 16:30. V MŠ Dřetovice tak bude provoz ráno dříve.
 
Úplata za vzdělávání v mateřské škole činí pro tento školní rok 300 Kč na dítě. Děti, kterým bude ve školním roce 2015/2016 šest let, úplatu za vzdělávání v MŠ nehradí.
Úhradu stravného a úplaty doporučuji prostřednictvím bankovního převodu na základě podkladů, které Vám předají v září učitelé MŠ. Bez problémů již u většiny rodičů funguje inkaso z účtu, kdy vyřešíme vše za Vás v rámci Vámi stanoveného limitu a nemusíte myslet na dodržení termínu splatnosti. Na inkasu se lze domluvit s p. Dobešovou, vedoucí ŠJ.
 
U nových dětí realizujeme tzv. zvykání, tj. postupné prodlužování doby, kterou dítě stráví v mateřské škole. Zpravidla bývá realizováno v délce 1 - 2 týdny na začátku docházky.
 
Pro rodiče dětí z MŠ Stehelčeves
Vzhledem k prodloužení termínu dokončení na stavbě v budově školy ve Stehelčevsi jsem rozhodla, že provoz mateřské školy bude zatím ještě na náhradním pracovišti ve Dřetovicích (přísálí kulturního domu, čp. 2). Předpokládám, že zde bude provoz ukončen nejpozději 30. 9. 2015 a mateřská škola pak bude zpět přestěhována do Stehelčevsi.
 
Vzhledem k tomu, že náhradní prostory ve Dřetovicích nejsou zcela vhodné pro plný počet dětí ze Stehelčevsi (40 dětí), žádám rodiče, u kterých je to možné, aby nástup dítěte odložili na říjen nebo posunuli o pár dní. Pokud nebudete chodit do MŠ Dřetovice vůbec, bude Vám za září 2015 zcela prominuta úhrada úplaty za vzdělávání - je potřeba toto však dát nejpozději do 4. 9 2015 vědět ředitelce školy (stačí email).
Pozdější nástup doporučuji zejména u nových dětí, které nastupují do MŠ poprvé - prosím domluvte se s vedoucí učitelkou MŠ Kateřinou Müllerovou (mullerova@skolastehelceves.cz) na pozdějším nástupu Vašeho dítěte z důvodu klidného a bezproblémového startu.  
 
Dále připomínám, že jednotlivé pedagogy a vedoucí ŠJ D. Dobešovou můžete kontaktovat na emailových adresách, které jsou vždy ve formátu prijmeni@skolastehelceves.cz (např.dobesova@skolastehelceves.cz). Původní adresy směrované obecně na MŠ Dřetovice nebo MŠ Stehelčeves budou zrušeny.
 
Více informací Vám předají učitelé na zahajovacích schůzkách s rodiči MŠ dne 7.9.2015 od 16:30 ve Dřetovicích.
"Za padesát let bude lhostejné, v jakém jste jezdili autě, v jakém jste bydleli domě, kolik jste měli na kontě, nebo jak vypadaly vaše šaty. Svět ale může být o trochu lepší, protože jste byli důležití v životě dítěte."