Tiskopisy ke stažení

Tiskopisy ŠD

Žádost o zajištění dozoru před začátkem vyučování Přihláška do ŠD 2016/2017
Celý článek

Tiskopisy pro rodiče ZŠ

Souhlas se zpracováním citlivých údajů a fotek Žádost o přestup žáka z jiné ZŠ Zápisový list pro rodiče žáka ZŠ Zápisový list pro rodiče prvňáčka Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání Žádost o odklad povinné školní docházky Žádost o poskytnutí informací Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti...
Celý článek

Tiskopisy pro rodiče MŠ

Žádost o přijetí do MŠ Souhlas se zpracováním citlivých údajů Oznámení ukončení předškolního vzdělávání Žádost o poskytnutí informací Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a k účasti na zotavovacích akcích        
Celý článek

Přijímání žáků - zápis do 1. ročníku

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Stehelčeves, okres Kladno vyhlašuje zápis do 1. ročníku od školního roku 2016/2017.

 

Zápis se uskuteční dne 22. ledna 2016 od 15:00 v 1. patře budovy školy ve Stehelčevsi.

Rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 
Dodržte prosím dobu začátku zápisu, pro děti je připravený společný program.
 
Zápisu se musí zúčastnit všechny děti, které mají zájem navštěvovat naší školu ve Stehelčevsi, a které v době od 1.9.2015 do 31.8.2016 oslaví šesté narozeniny, včetně dětí po odkladu povinné školní docházky.

Kritéria přijetí

  • trvalý pobyt ve správním obvodu Stehelčeves
  • datum narození dítěte
Kritéria by byla uplatňována pouze v případě, že počet uchazečů o přijetí bude vyšší, než kapacita školy. 
 

Dále musí zákonní zástupci vyplnit Žádost o přijetí (bude k dispozici při zápisu), kterou je možné předem stáhnout na stránkách školy.

Rozhodnutí ředitele školy

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2016

Dokument ve formátu pdf ke stažení: Rozhodnutí ZŠ 2016.pdf (447824) Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno V Stehelčevsi dne 11. 2. 2016 Č.j.:  010/2016 - 020/2016 Datum zveřejnění: 11. 2. 2016 Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání Ředitelka základní...
Celý článek

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku od 1. 9. 2015

Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno V Stehelčevsi dne 3. 2. 2015 Č.j.:  0019/2015 - 0034/2015   Datum zveřejnění: 3. 2. 2015   Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání   Ředitelka základní školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve...
Celý článek

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku od 1. 9. 2014

Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno V Stehelčevsi dne 17. 2. 2014 Č.j.:  0035/2014 Datum zveřejnění: 17. 2. 2014 Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (klikněte pro dokument ke stažení) Ředitelka základní školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán...
Celý článek
"Za padesát let bude lhostejné, v jakém jste jezdili autě, v jakém jste bydleli domě, kolik jste měli na kontě, nebo jak vypadaly vaše šaty. Svět ale může být o trochu lepší, protože jste byli důležití v životě dítěte."