Reference

Alice Růžičková

Paní Alice Růžičková, majitelka obchodu s potravinami Koloniál Růža v obci Stehelčeves, pravidelně přispívá dětem sponzorskými dary třeba v podobě pamlsků a zmrzlin při různých příležitostech. 

+

At Office, s.r.o.

2008 - Společnost věnovala na konci roku 2008 sponzorský dar na hračky pro mateřskou školu ve výši 2.000 Kč.

+

Česká spořitelna a.s.

2004 - Česká spořitelna a.s. v Kladně poskytla v roce 2004 finanční sponzorský dar ve výši 10.000 Kč, který jsme použili na část vybavení jedné třídy mateřské školy.

+

Eva Křížová

2008 - Paní Eva Křížová věnovala audio techniku Mini systém Hometech pro mateřskou školu v listopadu 2008.

+

Metroprojekt Praha a.s.

2005 - V závěru roku 2005 jsme obdrželi sponzorský dar ve výši 20.000 Kč, který jsme využili na projekt Interaktivní tabule pro základní školu. 

+

Paní Vondrová

2013 - p. Vondrová věnovala finanční dar na péči o děti se specifickými poruchami ve výši 10.000 Kč

+

Petr Brož

2015 - Děkujeme za sponzorský dar ve výši 10.000 Kč.

2014 - Děkujeme panu Brožovi za příspěvek 10.000 Kč na vybavení a úpravy zahrady.

2013 - V roce 2013 přispěl p. Brož na vybavení školy 10.000 Kč.

2012 - Tento rok jsme obdrželi od p.Brože příspěvek 5.000 Kč.

2011 - V roce 2011 přispěl p. Brož (PRB s.r.o.) na vybavení školy 5.000 Kč.

2010 - V tomto roce pan Petr Brož přispěl darem ve výši 10.000 Kč, který bude použit na doplnění vybavení školní zahrady. 

2006 - Velkorysým sponzorským darem ve výši 50.000 Kč nám pan Petr Brož přispěl na nákup nové interaktivní tabule On-finity.

+

Pompo spol. s.r.o.

2010 - Společnost POMPO věnovala hračky pro naši mateřskou školu v hodnotě 17.000 Kč.

2009 - Společnost Pompo s.r.o. věnovala v březnu 2009 naší mateřské škole hračky v hodnotě 15.000 Kč.

+

Resort exit 21

2008 - Společnost RESORT EXIT 21 věnovala na konci roku 2008 finanční částku ve výši 10.000 Kč, za které byla zakoupena kuchyňka do mateřské školy.

+

Řízení letového provozu ČR, státní podnik

2014 - Darovací smlouvou ze dne 4.8.2014 nám byl ŘLP ČR, s.p. poskytnut účelový dar ve výši 70.000 Kč na úpravu školní zahrady pro volnočasové aktivity žáků.

2016 - Darovací smlouvou ze dne 15. 4. 2016 nám byl státním podnikem Řízení letového provozu poskytnut účelový dar ve výši 70.000 Kč na vybavení tělocvičny - fit sálu.

+

Santé - zdravotní obuv

2004 - Sponzorský dar ve výši 3.000 Kč na část vybavení třídy mateřské školy.

2005 - Stejnou částku ve výši 3.000 Kč poskytli i v roce 2005. Tyto prostředky jsme použili na provoz našich internetových stránek.

+

Zuzana Dolejší

Paní Dolejší, majitelka obchodu v sousedství školy v obci Stehelčeves, pravidelně přispívá škole sponzorskými dary ve formě drobných předmětů a hraček.

+
"Za padesát let bude lhostejné, v jakém jste jezdili autě, v jakém jste bydleli domě, kolik jste měli na kontě, nebo jak vypadaly vaše šaty. Svět ale může být o trochu lepší, protože jste byli důležití v životě dítěte."