Vzdělávací program ZŠ

Na uvedeném odkazu lze stáhnout celý Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naleznete v něm obecné principy vzdělávání na naší škole i závazné učivo, které žák musí zvládnout. 

Vzdělávací program naší školy: ŠVP ZV Škola plná pohody 2013.pdf (1840292)
Vzdělávací program pro žáky s LMP, vzdělávající se v naší škole: ŠVP ZV LMP 2015.pdf (1271648)

Standardy_AJ_1.pdf (1,6 MB)
Standardy_CJL.pdf (972,1 kB)
Standardy_M.pdf (1,2 MB)

Učební plán

Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět 1. stupeň
1.  2. 3. 4. 5. Naše dotace Minimální dotace
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 9 8 8 7 7 39 35
Anglický jazyk   1 3 3 3 10 9
Matematika a její aplikace Matematika 5 4 5 5 5 24 20
Informační a komunikační technologie Informatika   1 1 1 1 4 1
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 3 3 12 12
Umění a kultura Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 12
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 5
     Etická výchova     1   1 2 0
Průřezová témata (P) Využití:             14
Disponibilní časová dotace volná viz Anglický jazyk   1       1
viz Etická výchova     1   1 2
viz Český jazyk     2 1 1 4
viz Informatika     1 1 1 3
viz Matematika     2 2   4
            0
Celková povinná časová dotace   118
minimální počet hodin v ročníku 18 18 22 22 22 102
maximální počet hodin v ročníku 22 22 26 26 26 122
Naše dotace hodin v ročníku 21 21 25 25 26 118
Tabulku si posunujte pro úplné zobrazení tažením vodorovného posuvníku na dolním okraji.

 

Vzdělávací program MŠ

Dokument ke stažení: Microsoft Word - SVP PV.pdf (336,2 kB)

Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd mateřské školy

I. třída "U krtečka"

II. třída "U kašpárka"

III. třída "U žirafky"

 

Vzdělávací program ŠD

Dokument ke stažení ŠVP ŠD 2012.pdf (538186)

Plány školy

"Za padesát let bude lhostejné, v jakém jste jezdili autě, v jakém jste bydleli domě, kolik jste měli na kontě, nebo jak vypadaly vaše šaty. Svět ale může být o trochu lepší, protože jste byli důležití v životě dítěte."