Čte celá škola 2013/2014

 

 Průběžné výsledky si můžete prohlédnout v souboru: Čte celá škola 2013_2014.pdf (415470)

Čte celá škola

Nová pravidla soutěže

 • Cílem soutěže je přečíst 333 knih za celou školu. Čtenáři, kteří získají potřebný počet bodů, získají odměnu - knihu. Speciální prémii získá žák, který získá za čtení 16 a více bodů.
 • Ceny budou pořizovány z peněz získaných sběrem starého papíru a od sponzora – Rodičovského sdružení Školáček.
 • Záznamy čtenářského deníku budou na konci školního roku svázány do jedné společné knihy a kopie průběžně umísťovány na internetové stránky soutěže www.ctecelaskola.blog.cz

Čtenář musí splnit tyto podmínky:

 1. přečíst knihu
 2. zapsat knihu do listu čtenářského deníku, nakreslit obrázek (kopírované listy zajišťují třídní učitelé) a odevzdat jej třídnímu učiteli před představením knihy
 3. představit knihu spolužákům (třeba v hodině českého jazyka nebo v ranním kruhu)

Bodování

Čtenář získá body podle počtu stran textu v přečtené knize.

 • 1 bod (kniha má 0 – 50 stran)
 • 2 body (kniha má 51 – 100 stran)
 • 3 body (kniha má 101 – 200 stran)
 • 4 body (kniha má 201 – 300 stran) atd.

Body si žák po dohodě s třídním učitelem zapíše do tabulky ve třídě (1 bod = 1 vybarvené okénko).

Kolik má čtenář získat bodů?

 • 1. r. = 2 body
 • 2. r. = 4 body
 • 3. r. = 6 bodů
 • 4. r. = 8 bodů
 • 5. r. = 10 bodů

Úloha třídních učitelů

 • seznámit žáky s pravidly soutěže
 • zajistit žákům prázdné listy čtenářského deníku
 • umístit ve třídě nástěnce tabulku pro záznamy soutěže
 • umožnit žákům prezentaci knihy, pokud předloží předem list do čtenářského deníku
 • vyplněné listy čtenářského deníku předkládat měsíčně ředitelce školy k zveřejnění a založení

 

Čte celá škola

"Za padesát let bude lhostejné, v jakém jste jezdili autě, v jakém jste bydleli domě, kolik jste měli na kontě, nebo jak vypadaly vaše šaty. Svět ale může být o trochu lepší, protože jste byli důležití v životě dítěte."