Přijímací řízení do mateřské školy

Zápis dětí k docházce do mateřské školy od školního roku 2016/2017 se bude konat ve středu 16. března 2016 od 10:00 do 16:00 hodin v 1. patře budovy naší školy (kancelář ředitelky).

S sebou přineste:

  • rodný list dítěte
  • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
  • Žádost o přijetí a posudek lékaře (platný tiskopis naší školy, škole předložíte kopii lékařské posudku - na požádání zhotovíme)
  • občanský průkaz zákonného zástupce

K zápisu se dostavte rovnoměrně v uvedené době. Na pořadí při zápisu NEZÁLEŽÍ! Pokud přijdete všichni v 10 hodin, můžete čekat i dvě hodiny! Děti u zápisu do mateřské školy být nemusí, jedná se jen o administrativní záležitost. 

Jednání urychlíte, pokud si stáhnete žádost (viz Tiskopisy ke stažení) a předvyplníte údaje, které jsou Vám známy, v platných tiskopisech. 

Pokud se z vážných důvodů k zápisu nemůžete dostavit  v uvedeném termínu, domluvte si e-mailem nebo telefonicky termín v následujícím nebo předcházejícím týdnu. Při pozdějším datu zápisu a vydání rozhodnutí o přijetí již mohou být místa v MŠ obsazená.

Kritéria přijetí:

1.   trvalý pobyt v obci Stehelčeves/Dřetovice

2.   věk dítěte (datum narození) 

Zapsané děti budou seřazeny dle kritéria č. 1, každá obec zvlášť. Zájemci z jiných obcí budou zařazeni za všechny zájemce s trvalým pobytem ve Stehelčevsi /Dřetovicích.

Po splnění 1. kritéria budou děti dále seřazeny podle věku. Přednost mají děti rok před nástupem do ZŠ a starší děti před mladšími.

Informace pro žadatele o přijetí do MŠ z jiných obcí:

Povinnost zajistit dítěti docházku do MŠ jeden rok před nástupem do ZŠ mají obecní úřady v místě trvalého bydliště dítěte. Pokud nemají vlastní MŠ v obci, musí Vám docházku zajistit v jiné MŠ (nejlépe smluvně). Pokud Vám nepomůže OÚ v dané obci, pak je třeba se obrátit na krajský úřad Středočeského kraje.

Rozhodnutí ředitele školy

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2016

Dokument ve formátu pdf ke stažení: Rozhodnutí ZŠ 2016.pdf (447824) Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno V Stehelčevsi dne 11. 2. 2016 Č.j.:  010/2016 - 020/2016 Datum zveřejnění: 11. 2. 2016 Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání Ředitelka základní...
Celý článek
"Za padesát let bude lhostejné, v jakém jste jezdili autě, v jakém jste bydleli domě, kolik jste měli na kontě, nebo jak vypadaly vaše šaty. Svět ale může být o trochu lepší, protože jste byli důležití v životě dítěte."