4. ročník

  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Od / do 7:50
-
8:00
8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:15 - 11:00 11:10 - 11:55 12:05 - 12:50 13:00 - 13:45 13:55 - 14:40

PO

Ranní kruh

ČJ

PRV

 MA

TV

TV

 

ÚT

Ranní kruh

ČJ

MA

ČJ

 

AJ AJ

ST

Ranní kruh

ČJ

ČJ

PRV

PRV

 

   

ČT

Ranní kruh

ČJ

AJ

VV

VV

 

VŠ*

VŠ*

Ranní kruh

MA

PRV

HV

MA

IF

 

 

*VŠ  - nový předmět Všeználek, výuka kurzů v 1. poleltí probíhá jednou za 14 dní v rozsahu 2 hodiny.
SUDÉ TÝDNY: Všeználek a botanik, Všeználek a pokusy, Všeználek a tanec
LICHÉ TÝDNY: Všeználek a sportovní hry

 

ZČ - nepovinný předmět 13:30 - 14:15

Týdenní plány učiva a úkolů 4. ročníku

16. týden (14.12. - 18. 12. 2015) 16. týdenní plán 4. ročník.pdf (209530)

Časový rozvrh vyučování

Třídnická chvilka 7:50 - 8:00
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 9:00 - 9:45
3. hodina 10:15 - 11:00
4. hodina 11:10 - 11:55
5. hodina 12:05 - 12:50
6. hodina 13:00 - 13:45
7. hodina 13:55 - 14:40
8. hodina 14:50 - 15:35

"Za padesát let bude lhostejné, v jakém jste jezdili autě, v jakém jste bydleli domě, kolik jste měli na kontě, nebo jak vypadaly vaše šaty. Svět ale může být o trochu lepší, protože jste byli důležití v životě dítěte."